6500 Kamçiya sok. No 16, Svilengrad  088 278 7777

 

hotelsahara.svilengrad@gmail.com

Hotel Sahara

Хотел Сахара