С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между хотел Сахара по повод предоставяните услуги и гостите на хотела.

1. Условия за резервация.
1.1 Резервация в хотел Сахара може да направите по един от следните начини: чрез резервационната форма на сайта www.saharahotel.bg, чрез имейл: hotelsahara.svilengrad@gmail.com или на телефон +359882787777.
1.2 След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържим с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
1.3 По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването в размер на стойността на първата нощувка за всяко едно от заетите помещения. Плащане от Ваша старана следва да се извърши в рамките на не повече от два дни след изпращане на нашия имейл. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация е платим на място в хотела.
1.4 След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно потвърдена.
1.5 При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация.
1.6 Когато клиент направи резервация в хотел Сахара, се счита че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

2. Условия за анулиране на резервция:
2.1 Анулиране на направена от Вас резервация може да направите по един от следните начини: чрез имейл на hotelsahara.svilengrad@gmail.com или на телефон +359882787777.
2.2 При анулиране на потвърдена резервация 2 /два/ или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.
2.3 При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от 2 /два/ дни преди датата на настаняване, или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения платени като депозит.
2.4 Хотел Сахара запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:
– Предлага настаняване за друг период при запазване на същите условия и цени.
– Възстановява платения от клиента депозит в 30-дневен /тридесетдневен/ срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3. Условия за настаняване:
3.1 Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
Настаняване: след 14:00 ч.
Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.